Obaveštavamo sve članove kluba, da se uvodi obaveza korišćenja kapa za plivanje za sve korisnike zatvorenih bazena, po odluci uprave SC "11. april", a u cilju poboljšanja higijenskih uslova na bazenima. Odluka stupa na snagu 1. januara 2017. godine. Isto je bilo najavljeno za 1. oktobar 2016. godine, ali sada definitivno stupa na snagu.

Kapice sa logom kluba možete kupiti u kancelariji po ceni od 230,00 dinara!