Kako bi trebalo da se ponaša DETE, član našeg vaterpolo kluba:

1. Na treninge treba da dolazi na vreme, bar 15 min ranije;
2. Trener mora da se poštuje i sluša;
3. Da se na trenizima trudi i da poštuje svoje saigrače i drugare iz Kluba;
4. Da za vreme, tokom i posle treniga bude disciplinovano;
5. Da nikada ne skače u bazen bez dozvole trenera;
6. Da nosi i čuva klupsku opremu, da čuva imovinu Kluba;
7. Da dolazi na zvanične utakmice svog Kluba;
8. Posle svakog tromesečja treneru mora da pokaže ocene iz škole.

OBAVEZE RODITELJA

1. Da redovno izmiruje članarine i plaćanja prema Klubu;
2. Da dovodi dete na treninig na vreme, uzimajući u obzir i vreme presvlačenja deteta;
3. Da sačeka svoje dete posle treninga;
4. Ukoliko želi razgovor sa trenerom, obavesti sekretarijat Kluba i zakaže sastanak;
5. Ukoliko dete ide na ranije planirano putovanje duže od 14 dana da o tome obavesti Sekretarija kluba;
6. Ukoliko je dete bilo bolesno i zbog toga odsustvovalo sa treninga dostavi Sekretarijatu Kluba odgovarajuće lekarsko uverenje.


Kliknite na link kako biste preuzeli pravilnik ponašanja u PDF formatu. PDF